Close
info@sail2croatia.com SVE ZA SPORT turistička agencija d.o.o.; Braće Cvijića 32, 10000 Zagreb; ID kod: HR-AB-01-080932818; Upisano u Trgovački sud Zagreb pod brojem MBS: 080932818
+385 98 562 431 Dean Teodorović mag. cin. i Davor Mioković mag. cin. +385 95 5564 111. IBAN: HR4823600001102441075 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti; OIB: 44430332290;
Phone: +385 98 562 431 Dean Teodorović mag. cin. i Davor Mioković mag. cin. +385 95 5564 111. IBAN: HR4823600001102441075 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti; OIB: 44430332290;
SVE ZA SPORT turistička agencija d.o.o.; Braće Cvijića 32, 10000 Zagreb; ID kod: HR-AB-01-080932818; Upisano u Trgovački sud Zagreb pod brojem MBS: 080932818
info@sail2croatia.com